Projev v EP: Zahajme debatu o demokratickém vývoji Evropy

Europoslanec Svobodných Jiří Payne promluvil na plénu EP 6. 2. 2018 k budoucnosti EU, kde řekl:

Máme před sebou 5 variant budoucnosti EU, které nám předložila Komise. V zásadě je jejich společným jmenovatelem udržet moc „v Bruselu“. Chtěl bych poprosit, abychom rozšířili úvahy také o další 2 možnosti.
1. Odpovědný politik musí vždycky uvažovat o krizové variantě a musí mít připravený krizový scénář. A já bych si přál, abychom rozšířili debatu i o úvahy o takových situacích.
2. Protože se stále potýkáme s demokratickým deficitem, měli bychom zahájit debatu o demokratickém scénáři budoucího vývoje evropského kontinentu. O scénáři, který by byl založený na racionální deregulaci. O scénáři, ve kterém přestane platit „My víme, co je pro vás dobré, a my vám to přikážeme.“ O scénáři, který by byl založený na tom, že politici budou občanům a voličům říkat „My vám nasloucháme.“

Celý projev si pusťte zde:

6. února 2018