10. Evropská unie a mír v Evropě

Jako zásadní odůvodnění evropské integrace se často uvádí argument, že po několik desetiletí po válce v Evropě panoval mír. To je neobhajitelné tvrzení, nepravdivá propaganda. Poválečné období, ve kterém měla Evropská unie (dříve Evropská společenství) zajistit mír, se nazývá studenou válkou. Mír byl v Evropě jenom proto, že napříč Evropou probíhala železná opona a že na její západní straně bezpečnost zajišťovala vojenská přítomnost USA. Evropská integrace prokazatelně nedisponovala žádnou ani vojenskou, ani politickou kapacitou srovnatelnou s potenciálem obou velmocí, a proto nemohla žádným způsobem mír zajistit.

Teprve v období po skončení studené války poprvé promluvila evropská diplomacie a politika do bezpečnosti kontinentu: výrazně napomohla rozpoutat konflikt v Jugoslávii. Zejména Vance–Owenův plán na etnickou kantonizaci Bosny, ale i dřívější Carrington–Cutileirův plán, rozpoutal plošné vraždění, a proto politickou odpovědnost za statisíce mrtvých nese především EU, respektive její předchůdce ES.

Jako další příklad evropské zahraniční politiky je třeba uvést vojenskou intervenci v Libyi, která rozvrátila politický systém, aniž by v Evropě existovala jakákoliv představa o nějakém následném politickém uspořádání. Pro přesnost uveďme, že Spojené státy byly proti takovému vojenskému zásahu. Daly by se uvést další příklady. Proto mnozí vnímají udělení Nobelovy ceny míru Evropské unii za trpkou ironii. Jak by vypadala světová bezpečnost, kdyby se o ni měla starat instituce s takovouto minulostí a takovouto neschopností řešit bezpečnostní problémy?

Každopádně je nutné položit si otázku, zda právě současná podoba evropské integrace je jedinou možností, jak stabilitu a mír v Evropě udržet. Ostatně v rámci NATO se ukazuje, že evropské státy nejsou dodnes ochotny a schopny nést alespoň dohodnutý podíl investic, které pomáhají zajistit společnou obranu. O tom, že by měly nést plnou odpovědnost za vlastní obranu, o tom nemůže být řeč ani v nejfantastičtějších scénářích.

Proto si přestaňme lhát a přiznejme si, že Evropská unie nejenom že k míru nijak významně nepřispěla, ale v řadě případů naopak zcela selhala v hledání politického řešení konfliktů.