Hostem v Týdnu: Jaká je alternativa za Evropskou unii?

Evropská unie nefunguje. Neplní, co si od ní lidé slibovali, co si přáli a co potřebují. EU neustále koncentruje moc, zbytečně odebírá pravomoci členským státům. Rozhoduje se o nás bez nás: „Víme, co je pro vás dobré, a my vám to přikážeme!“ Existuje však i jiná cesta? Jiří Payne tvrdí, že ano, a mohli se ho na to dnes ptát čtenáři Týdnu, jaké vidí alternativy. Přečtěte si jeho odpovědi zde.

Mj. na dotaz čtenáře odpověděl:

Máme před sebou minimálně dvě alternativy: odejít, nebo zcela změnit podobu spolupráce evropských států. Takže czexit: Nechci nikoho urazit, ale pokud by Češi reagovali stejně, jako když končil komunismus, byli bychom odcházeli předposlední. Až když to bude už úplně jisté. Na to nechci čekat. Navíc, dovedete si představit, jak by vypadalo 27 exitů? To by snad trvalo desítky let. Potřebujeme mnohem rychlejší řešení. A právě my Češi máme zvláštní předpoklad, abychom ho navrhli. Při rozdělení Československa jsme dokázali za šest měsíců proměnit velmi konsistentní federální spolupráci na bilaterální smlouvy. Zároveň jsme vnesli do mezinárodního práva naprosto nevídanou skutečnost, že nějaký stát může zmizet a místo něj se objeví dva nové rovnoprávné státy. Evropská unie potřebuje podobně velkorysý návrh. Vím, že někteří kolegové sepisují nějakou novou Lisabonskou smlouvu. Ale projednat takový návrh by trvalo několik let a trvalo by dalších několik let, aby se ratifikoval a kdoví, jak by vypadal po uzavření kompromisů. Napsal jsem takový projekt, je popsaný v publikaci Jde to i jinak a získávám pro něj stále silnější podporu. Výhodou mého návrhu je, že se dá realizovat během týdnů nanejvýš měsíců, že nezpůsobí chaos a zbytečné ztráty, že zachová pozitivní prvky dosavadní spolupráce, že nesměřuje k rozbití všeho, co existuje, ale otevírá cestu k rozpletení gordického uzlu: odstraní demokratický deficit.

4. října 2018

Kateřina Kašparová
tisková mluvčí europoslance J. Payna
mobil: 736 530 384
mail: kasparova@svobodni.cz