J. Payne vyzývá k uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele

Europoslanec J. Payne oficiálně vyzval místopředsedkyni Evropské komise Federicu Mogherini, jako vysokou zástupkyni Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby uznala Jeruzalém za hlavní město státu Izrael.

Učinil tak na začátku května osobním dopisem, v němž mj. uvedl:

„Stejně jako Česká republika i já podporuji stát Izrael. (…) Izrael je jediným skutečným partnerem evropských zemí na Středním východě. Podporuji také stejně jako u jiných států na světě plné právo Izraele, aby si určil své vlastní hlavní město, a vnímám to jako základní právo izraelských občanů. Připomínám, že Evropská unie uznává hlavní města všech ostatních států.“

J. Payne ve svém dopise mj. oceňuje iniciativu USA uznat Jeruzalém za hlavní město Židů a státu Izrael: „Vítám tento krok a jsem přesvědčen, že to je pozitivní, konstruktivní, prozíravý krok z hlediska historické spravedlnosti vůči starověkým Židům a rovněž vůči modernímu státu Izrael.“

Židovská tradice je součástí evropské historie a Izrael sdílí hodnoty evropské civilizace v problematickém regionu, který hledá stabilní uspořádání. Izrael je jediný stát na Středním východě s pluralitní demokratickou politickou strukturou. Mezinárodní společenství již uznalo historickou vazbu Židů na území Izraele, včetně Jeruzaléma. Neuznat Jeruzalém za hlavní město Židů a státu Izrael a přitom uznat hlavní města všech dalších zemí na světě by bylo projevem úmyslné nebo neúmyslné zaujatosti proti židovskému obyvatelstvu státu Izrael a bylo by proto nespravedlivé. Neuznání hlavního města židovského národa ve státě Izrael by mohlo podpořit delegitimizaci Izraele a mohlo by probouzet odkaz nejhanebnějšího antisemitismu,“ napsal dále Jiří Payne komisařce F. Mogherini.

Originál dopisu Federice Mogherini čtěte zde

14. května 2018

Kateřina Kašparová

tisková mluvčí europoslance J. Payna
mobil: 736 530 384
mail: kasparova@svobodni.cz