Jiří Payne nabízí 15 bodů pro Katalánsko

Praha 28. října 2017

Svobodní sledují se zájmem snahu katalánské samosprávy o nezávislost a samostatnost Katalánska. Odmítáme však použití násilí proti obyvatelům a potlačování jejich svobodné vůle. Rány a nátlak nikdy nevedou k ničemu
dobrému…

Celá TZ ve formátu PDF zde