Proč v EP hlasuji proti směrnici o autorských právech

Proč budu hlasovat proti oběma diskutovaným článkům směrnice o autorských právech i proti celé té směrnici? Domnívám se, že se ta směrnice vrací do minulosti a snaží se aplikovat autorská práva z 19. stol. na internet, což nemůže fungovat.
Zároveň jsem přesvědčený o tom, že firmy, vydavatelství v EU se bojí férové konkurence na světovém poli a snaží si touto směrnicí vytvořit skleníkové prostředí – aby nemusely předkládat tak kvalitní služby, jaké má Google i ostatní společnosti.Jednak to znamená porušení férové soutěže v globálním měřítku, a zároveň ale tato směrnice poškodí malé firmy,které nebudou schopny plnit všechno, co ty regulace požadují. Vlastně to těm evropským firmám umožňuje zlikvidovat konkurenci.