Projev na plénu EP: EU neslouží lidem, ale sama sobě!

Lisabonská smlouva je totalitní systém, obdobný komunistickým zemím. V celé smlouvě nenajdete, že by měla EU sloužit lidem! Slouží sama sobě. Členové Evropské komise nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce, ani jiného subjektu. To znamená, že je Komise zcela odříznutá od lidí!
Přímo v článku článku 4 odst. 3 pak stojí: „Členské státy usnadňují Unii plnění jejích úkolů a zdrží se všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie.“ Takže státy nesmějí prosazovat své vlastní zájmy a zájmy svých občanů v Unii! A ještě citát samotného předsedy komise pana Junckera, který na shromáždění předsedů vlád doslova řekl: „Přestaňte naslouchat svým voličům!“
Europoslanec Jiří Payne o tom mluvil ve středu 24. října 2018 na plénu Evropského parlamentu. Celý projev si pusťte zde:

 

24. října 2018

Kateřina Kašparová
tisková mluvčí europoslance J. Payna
mobil: 736 530 384
mail: kasparova@svobodni.cz