Třetí defenestrace

Opět se vyrojily návrhy, které připomínají návrat komunismu. Postavíme sociální byty! Vzpomínám, jak se takové návrhy ozývaly za panování Gustáva Husáka. Sociální byty – to je synonymum normalizace.

Jak to chtějí raníce udělat? Zřídí si obecní developerskou společnost? Jsou natolik zkušené v byznysu, že dokáží stavět levněji a lépe, než profesionálové? Nebo dají peníze developerům, aby jim to postavili?

Řekněme, že se radnice do stavby bytů pustí. Postaví je možná za nějakých pět let. Utopí v nich obrovskou část obecních peněz. Budou pak byty prodávat vyvolené skupině obyvatel za snížené ceny? To ovšem poroste protekce a korupce. Závratně.

Ale problém nastane s obecním zákonem. Ve druhém odstavci paragrafu 39 se požaduje prodej obecního majetku za cenu v místě a v čase obvyklou. V podstatě za tržní cenu. Jinak jde o porušení povinností při správě cizího majetku. Radnice, pokud byty prodají za netržní ceny, okradou 99,99 % občanů, kteří žádný byt nedostanou, aby daly dáreček své vyvolené cílové skupině. Právem se bude okradená většina bouřit. Nebo radnice nabídnou byty i jim k podeji? Rád si pět až deset takových dotovaných bytů koupím, každá banka mi dá úvěr na nákup bytů pod cenou.

Možná se čeští politikové pokusí paragraf 39 obecního zákona zrušit. Tím by se ale otevřela vrata pro plošné rozkradení i jiného obecního majetku. To bychom hned museli vyrazit do ulic, vtrhnout na radnice a pustit se o třetí defenestrace.

Nebo se možná stát pokusí regulovat ceny. Jenže to musí regulovat ceny všech bytů. Ústava nepřipouští, aby se právní úprava týkala jen některých bytů, a už vůbec je nepřípustné začít rozlišovat různé typy vlastnictví, jak nás to učil marxismus. Takže budou radnice pronajímat byty za netržní ceny? Z čeho budou nájemné dotovat? Opět by se jednalo o porušení povinností při správě obecního majetku a radní by museli počítat se soudním stíháním. Nebo snad doufají radnice, že stát nějakým způsobem bude regulovat ceny nájemného? To platilo v bytech s regulovaným nájemným donedávna a dosud probíhají soudní spory o náhradu. Nevěřím, že by stát udělal podobnou chybu.

Takže se o své byty budou radnice starat a budou je pronajímat za tržní ceny. Zřídí si nová OPBH – (Obvodní podnik bytového hospodářství). Opět proste korupce – obecní zaměstnanci budou rozhodovat, komu dají novou ledničku, nový kotel, komu udělají novou koupelnu.

Do dotovaných bytů se pravděpodobně sestěhuje problémové obyvatelstvo. A pravděpodobně vzroste kriminalita. Tak kvůli tomu posílíme policejní sbory. V obcích budou vznikat ghetta. Policie po čase konstatuje, že bezpečnostní situaci nezvládá. Někdo prohlásí, že stavba sociálních bytů byl omyl. Náklady na redistribuci obyvatel z problémových ghett budou násobně větší, než byly náklady na jejich postavení. Budeme se zajímat, kdo s takovým nesmyslem přišel a někdo si asi vzpomene, že to byla to generace komunálních politiků z roku 2018. Jenže ti už tou dobou nebudou na radnici. Napakují si mezitím své účty při stavbě komunálních bytů a pustí se do soukromého podnikání. Opět budeme zuřit a budeme mít chuť pustit se do defenestrace.

Jestli by nebylo lepší politiky, kteří navrhují stavbu sociálních obecních bytů letos nevolit.