1. Dobrovolnost

Nová evropská spolupráce musí být založena na dobrovolnosti. Odpor proti vynuceným regulacím stále roste. Rozhodování vycházející z administrativy bez politické legitimizace produkuje stále rostoucí počet nepovedených rozhodnutí, někdy označovaných jako euronesmysly. Naopak dobrovolnost spolupráce je nástrojem, který sice pozvolna, ale přesto nakonec povede k odfiltrování euronesmyslů. Občané členských států si vyžádají zrušení podobných regulací v rámci příslušného domácího ústavního systému. Pokusy odstraňovat euronesmysly v centralizovaném systému by vedly jenom k dalším regulacím a pravděpodobně k mnohem komplikovanějším průvodním jevům.