2. Politická politika

Má-li se zotavit politický systém evropských států, musí skončit neustálé zpochybňování důležitosti politických filosofií v pluralitní společnosti. Pluralita myšlenkových směrů, politických filosofií, diskuse jako nástroj hledání kompromisu, který nakonec přináší zklidnění napětí ve společnosti, patří také k těm nejdůležitějším tradicím evropského odkazu. Je-li politika unifikována, takže neexistuje alternativa reprezentovaná opozicí, která je připravena převzít odpovědnost a svou alternativu uskutečnit, pak nemůžeme očekávat přijatelný vývoj v budoucnosti. Občané musí mít reálnou možnost prostřednictvím voleb pokojnou cestou zcela změnit politickou skutečnost, dosáhnout volbami zásadní změny.

Reálná možnost změnit politiku je založena na principu rozdělení politické moci, rovnováhy institucí a vzájemné kontroly. Rovnovážné systémy potřebují poměrně malý impuls a překlopí se do jiného rovnovážného stavu, zatímco systémy založené na centralizaci moci (demokratický deficit) vykazují sice větší stabilitu, ale zároveň se vyznačují růstem napětí, které se hromadí a nakonec vede ke změně poměrů radikálním, popřípadě násilným způsobem.

Systém, který nezachovává dostatečný prostor pro reálnou alternativu, se zákonitě musí vyvíjet směrem k autoritativnosti, časem až k nesvobodě.

Nové uspořádání Evropy musí podporovat demokratické instituce států, není myslitelné, aby nadnárodní spolupráce vychovávala generaci, která považuje demokratický deficit za normální stav, či za žádoucí stav.