3. Pluralita

Pluralita, různorodost, mnohotvárnost, to jsou zásadní hodnoty nejenom v myšlení a v politické soutěži, pluralita je důležitá i pro neformální soutěž mezi právními a administrativními systémy. Politický systém nové Evropy by měl vycházet z úcty k jinakosti. Znamená to respektovat pluralitu názorů, pluralitu politických filosofií, pluralitu politických stran i pluralitu evropských států. V minulosti všechny pokusy nahradit pluralitu nějakým centrálním systémem nejenom že skončily neúspěchem, ale mnohdy způsobily velké utrpení. Unifikace je projevem bezradnosti, unifikace není politický program.