8. Lidové veto

K posílení demokratičnosti a k posílení důstojnosti občana by bylo vhodné, aby přinejmenším na dobu potřebnou k oživení demokracie bylo zavedeno v jednotlivých státech lidové veto. Jde o hlavní prvek přímé demokracie, který je opakem plebiscitu. Plebiscit je založený na tom, že místo parlamentu rozhoduje lid. Lidové veto zachovává v plném rozsahu parlamentní demokracii, pouze dává občanům právo zastavit regulaci, se kterou nesouhlasí. Pokud parlament schválí jakoukoli legislativní změnu, mohou občané za stanovených podmínek prostřednictvím petice požádat, aby se v referendu ověřilo, zda parlament skutečně reprezentoval vůli voličů. Pokud parlamentní demokracie funguje, lidové hlasování zcela jistě potvrdí rozhodnutí parlamentu. Pokud však parlament z nějakého důvodu rozhodl jinak, než si přeje většina občanů, je zcela na místě zabránit tomu, aby se návrh stal platným zákonem.

Přinejmenším jako rekonvalescence po nezdařilém evropském experimentu, přinejmenším jako lék na demokratický deficit by lidové veto mohlo přispět k obnovení důvěry, stability práva, k minimalizaci napětí. Lidové veto je nejlepším lékem proti takzvaným euronesmyslům.