7. Dohoda místo sankcí

Namísto sankcí musí existovat efektivní možnost společných konzultací, pokud je respektován princip dobrovolnosti, lze vždy rozhodovat na základě úplného konsensu a respektu ke svrchovanosti a rovnosti států. Pokutování Řecka podle Lisabonské smlouvy za příliš vysoký deficit v rozpočtu je příkladem takové absurdity.