6. Platforma pro dohodu

Touha po centralizaci moci bez demokratické kontroly vytvořila podivný útvar, který sám sebe označuje za subjekt sui generis. Možná bychom se na to měli podívat obráceně. Koncentrace moci bez demokratické kontroly totiž není historicky nic nového, z historie známe nespočet pokusů o něco takového. Pokud by však evropské státy vytvořily platformu pro dobrovolnou koordinaci a spolupráci na mezivládní úrovni, umožnilo by to zachovat všechny kladné aspekty dosavadního pokusu o integraci a přitom by byla zachována demokratická kontrola v rámci každého členského státu.

Dobrovolnost spolupráce znamená, že společná platforma nemůže vnucovat kterémukoli státu něco, s čím demokratická většina jeho obyvatel nesouhlasí. Nové uspořádání Evropy musí umožňovat spolupráci, musí ale zachovat svobodné rozhodování každého státu. Nové uspořádání by mělo poskytnout státům platformu pro koordinaci a vyjednávání – ovšem důsledně na mezivládní úrovni.