7. Superstát a suverenita

Poněkud překvapuje, že o vytvoření evropského superstátu zpravidla usilují ti, kdo patří k hlasitým kritikům působení velmocí ve světě. Proč bychom měli několika velmocem, pro které je obtížné podřídit se dobrovolně pravidlům slušného jednání v mezinárodní politice, přidat jednu novou velmoc evropskou? Ještě k tomu bez jakýchkoli velmocenských zkušeností. V čem by se situace zlepšila? Jaký je důvod vytvářet nový superstát? Jediné odůvodnění je nezřízená touha po moci. Ale to je právě špatné znamení.

A pokud má v sobě onen zamýšlený evropský superstát geneticky zakotvený a po desetiletí upevňovaný demokratický deficit, proč bychom měli předpokládat, že dojde k nějakému hlubokému osvícení, v důsledku něhož generace demokratického deficitu, až se plně dostane k moci, vystřízliví a začne se chovat demokraticky? Je naopak vysoce pravděpodobné, že nekontrolovaná moc povede k nekontrolovatelnému chování takového superstátu.