Platí rovnost států před Smlouvami?

Dne 24. října 2017 podal J. Payne tento dotaz na Komisi:

Evropská unie, respektive Komise požaduje, aby Spojené království splnilo své finanční závazky vůči rozpočtu Evropské unie po odchodu z EU.

Předpokládám, že platí čl. 4 odst. 2 Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podle kterého „Unie ctí rovnost států před Smlouvami“. To znamená, že tato logika musí platit i pro opačné případy.

Kdyby bylo Spojené království nebo jiný stát čistým příjemcem finančních prostředků z EU, dostane při odchodu vyplaceny od Evropské unie slíbené částky?

Dotaz na EK – brexit – česky

Question to European Commission and European Council_English

Dotaz zatím bez odpovědi (aktualizováno 22. listopadu 2017)

Kateřina Kašparová
tisková mluvčí europoslance J. Payna
mobil: 736 530 384
mail: kasparova@svobodni.cz