Jednání o brexitu

Dne 4. října 2017 podal J. Payne tento dotaz na Komisi:

Čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (ve znění Lisabonské smlouvy) ve své druhé větě stanoví, že dohoda o podmínkách vystoupení členského státu z EU musí přihlédnout k rámci jeho budoucích vztahů s Unií.

Dovoluji si požádat Komisi, aby objasnila, jak může přihlédnout k rámci budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, pokud budou podle priorit stanovených pro jednání budoucí vztahy s Unií vyjednány jakožto poslední otázka celého postupu.

Jedná se o tomto rámci za zavřenými dveřmi, aniž by o tom byla informována veřejnost?

Nebo se o něm nejedná vůbec, čímž se porušuje Smlouva o Evropské unii?

Odpověď musíme znát urychleně, neboť podniky na obou stranách Lamanšského průlivu potřebují neprodleně vědět, s jakým rámcem pro obchodní vztahy mohou do budoucna počítat. Váhání s odpovědí na tuto otázku poškodí hospodářské zájmy všech zainteresovaných stran.

Komise dotaz tzv. „pozdržela“, a to s odůvodněním, že byl zaslán ve formátu pdf, a ne ve wordu. J. Payne ihned učinil nápravu a dotaz zaslal ve formátu word. Dne 14. listopadu byl dotaz zanesen do přehledu interpelací.

K jeho interpelaci svůj podpis připojila řada europoslanců z frakce EFDD, včetně Nigela Farage: Mike Hookem, Margot Parker, John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Gerard Batten, James Carver, Jonathan Bullock, William (The Earl of) Dartmouth, Peter Lundgren, Kristina Winberg, David Coburn, Nathan Gill, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel.

Na odpověď komise stále čekáme.

Dotaz na EK – brexit – česky

Question to European Commission and European Council_English

22. listopadu 2017

Kateřina Kašparová
tisková mluvčí europoslance J. Payna
mobil: 736 530 384
mail: kasparova@svobodni.cz